02.01.2024 Pieśń: Ty jesteś Panie Bogiem łaski

19 XII 2023 MJ: Ps 86 Ty jesteś Panie Bogiem łaski

PSALM 86(85)*O pomoc w przeciwnościach

1 Prośba. Dawidowy.Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,bo jestem nędzny i ubogi. 2 Strzeż mojego życia*, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.Ty jesteś Bogiem moim, 3 Panie, zmiłuj się nade mną,bo nieustannie wołam do Ciebie. 4 Rozraduj życie swego sługi,bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. 5 Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają*. 6 Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby! 7 Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,bo Ty mnie wysłuchujesz.
8 Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie*,ani czegoś takiego jak Twoje dzieło. 9 Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,i Tobie, Panie, pokłon oddadzą,i będą sławiły Twe imię*. 10 Boś Ty jest wielki i działasz cuda:tylko Ty jesteś Bogiem.
11 Naucz mię, Panie, Twej drogi,bym postępował według Twojej prawdy;skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia! 12 Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię, 13 bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu*.
14 O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na me życie,a nie mają względu na Ciebie. 15 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym*. 16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy!* 17 Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności,ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.

2 Strzeż mojego życia2, bo jestem pobożny,   —  WIERNY/ ŚWIĘTY

Św. Augustyn poświęcił rozważanemu przez nas Psalmowi długi i wnikliwy komentarz w swoich Objaśnieniach Psalmów, przekształcający go w pieśń Chrystusa i chrześcijanina. Łacińskie tłumaczenie, zgodnie z wersją grecką Septuaginty, w wierszu 2. zamiast «wierny» («pobożny» w tłum. pol.) używa słowa «święty»: «Strzeż mojej duszy, bo jestem święty». W rzeczywistości jedynie Chrystus jest święty. Jednakże, jak myśli św. Augustyn, również i chrześcijanin może odnieść do siebie te słowa: «Jestem święty, ponieważ uświęciłeś mnie. Dlatego, że otrzymałem, a nie dlatego, że miałem. Ty udzieliłeś, a nie, że ja zasłużyłem». Dlatego «każdy chrześcijanin niechaj powie, co więcej, niechaj całe ciało Chrystusa powie, woła, zewsząd znosząc utrapienie, przeróżne doświadczenia i niezliczone zgorszenia, niech woła: 'Strzeż duszy mojej, ponieważ jestem święty. Zbaw sługę twego, Boże mój, nadzieję pokładającego w Tobie’. Oto ów święty nie jest pyszny, ponieważ ufa w Panu» (Objaśnienia Psalmów. Ps 78-102, ATK, Warszawa 1986, s. 91-92).