dla nieciepliwych ….

Duchowość

Wspólnota postrzega jako swoje powołanie kontemplację Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w Jego miłości do człowieka. Przychodząc na modlitwie pod Krzyż, czerpiąc z Niego łaski, chcemy Go naśladować. Indywidualnie i wspólnotowo pragniemy przyjmować krzyż jako drogę zbawienia, być świadkiem tej miłości i mądrości w świecie oraz wypraszać innym łaskę miłości ukrzyżowanej.

Misja Wspólnoty

Cele wewnętrzne

Celem Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej jest prowadzenie jej członków do świętości poprzez wspomaganie ich na drodze osobistego powołania. Wspólnota realizuje swoją misję poprzez:

 1. Formację duchową w czasie wspólnych liturgii Słowa, spotkań formacyjnych, przeżywanych rekolekcji i dni skupienia.
 2. Formację intelektualną poprzez konferencje, lekturę duchową i czytanie dokumentów Kościoła.
 3. Wspólne spotkania modlitewne oraz celebrowanie wybranych uroczystości i świąt.
 4. Pogłębione życie modlitwy, które jest drogą i środkiem do poznania i naśladowania Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 5. Braterstwo i wspólne dzielenie się doświadczeniem wiary.
 6. Odkrywanie i przeżywanie paschalnego wymiaru naszego życia.
 7. Przekazywanie doświadczenia i wartości milczenia, ciszy i pustyni.
 8. Zawierzenie Maryi Niepokalanej naszego życia.


Cele zewnętrzne

 1. Głoszenie słowem Dobrej Nowiny (w szczególności mądrości Krzyża) i dawanie świadectwa życia.
 2. Podejmowanie różnorakich dzieł ewangelizacji, w tym tworzenie i nagrywanie pieśni służących modlitwie i ukazujących duchowość Krzyża.
 3. Dzielenie się doświadczeniem działania Boga w życiu i braterstwa we Wspólnocie.
 4. Prowadzenie otwartych spotkań modlitewnych w parafii oraz podjęcie różnych form modlitwy wstawienniczej za innych.
 5. Dzielenie się doświadczeniem wartości milczenia, ciszy i pustyni oraz przeżywania obecności Boga w codzienności (wymiar kontemplacji w świecie).

Tożsamość Wspólnoty

 1. Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej wywodzi się z Ruchu Odnowy w Duchu świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna).
 2. Powstanie wspólnoty inspirowane było katechezami o miłości i mądrości Krzyża, głoszonymi przez o. M. Wołoszyna SJ.
 3. Doświadczenie ciszy Karmelu otworzyło Wspólnotę na wymiar kontemplacji w świecie. a mała droga św. Teresy z Lisieux na przyjęcie naszych braków i słabości jako miejsca w którym przejawia się moc Boga.
 4. Podstawowe elementy duchowego rysu Wspólnoty i apostolatu:
  1. kontemplacja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
  2. życie według mądrości Krzyża
  3. braterska miłość we Wspólnocie
  4. szeroko pojęta ewangelizacja.
 5. Oddajemy wszystko wstawiennictwu Maryi Niepokalanej a także opiece świętego Józefa. któremu powierzamy sprawy duchowe i materialne.
 6. Główną patronką wspólnoty jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. od której chcemy uczyć się dziecięcej ufności Bogu, podjęcia codziennych, małych rzeczy w duchu Krzyża, ofiary oraz kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego
 7. Patronem wspólnoty jest także św. Paweł od Krzyża, którego pragniemy naśladować w umiłowaniu i głoszeniu Mądrości Krzyża, rozważaniu Męki Pańskiej, kontemplacji oraz posłudze darami i charyzmatami.
 8. Świętem patronalnym jest Święto Podwyższenia Krzyża (14 IX). Szczególnie uroczyście celebruje się liturgię Triduum Paschalnego, uroczystość zesłania Ducha Świętego, rocznicę powstania Wspólnoty (19 XII 1993) i święto Patronów Wspólnoty (1 X. i 19 X).