Rytm życia

W ciągu roku formacyjnego (od IX do VI) w szczególny sposób staramy się przeżywać poszczególne okresy liturgiczne i wybrane Święta. Poniższa lista ma charakter hasłowy. W miarę możliwości pojawi się tu opis bardziej szczegółowy.

 1. Rekolekcje adwentowe
  • na początku adwentu
  • piątek wieczór – niedziela popołudnie (2 pełne dni)
  • razem z dziećmi (program dla dzieci)
  • mogą mieć charakter techniczny
 2. Katecheza adwentowa
  • długa katecheza wprowadzająca w treści Adwentu,
  • spotkanie
 3. 19 XII
  • styl wigilijny
  • zapraszani goście
 1. Otwarta Katecheza Wielkopostna
 2. Spotkanie zamknięte wszystkich braci ze wspólnoty stałej i w okresie formacji
 3. Należy przygotować agapę
 4. Spotkanie prowadzi OF, wprowadzając w to święto, z zaznaczeniem konieczności wydobycia dobra, które Bóg czyni poprzez nas, aby widząc dobro, które Bóg w nas inicjuje i umacnia wejść w czas Przygotowania do Świat Paschalnych i dni postu.
 1. Rekolekcje WP
  • na początku WP lub przed Niedzielą Palmową
  • czwartek wieczór – niedziela popołudnie (3 pełne dni)
  • przeżywane w milczeniu
  • tematyka duchowa
 2. Raz w WP wspólna Droga Krzyżowa
 1. 19 III
  • katecheza o św. Józefie
  • modlitwa przed ikoną św. Józefa
  • pisanie listów
  • Msza Święta
 1. Niedziela Palmowa
  • przeżywana wspólnie
  • katecheza paschalna
 2. Wielki Czwartek
  • wspólne przezywanie liturgii
  • agapa w domach (podział według ustalenia OF)
  • mycie nóg (najpierw gest wspólnotowy, potem rodzinny)
   1. ma charakter gestu wspólnotowego
   2. jeśli jest obecny OW, OF to pierwszy umywa nogi wszystkim obecnym a następnie głowa rodziny – rodzinie
 • jeśli jest nieobecny OW, OF to głowa rodziny obmywa wszystkim obecnym (także własnym dzieciom)
 1. Wielki Piątek
  • post o chlebie i wodzie
 2. Wielka Sobota
  • zalecenie postu o chlebie i wodzie, ale bez wymagania
  • brewiarz – nie został określony
 3. Noc Paschy Pana
  • bogactwo, hojność (kwiaty, czas, piękno przygotowania, obfitość)
  • tradycyjnie – pascha zamknięta
 1. Spotkanie od Paschy do Paschy
  • 2-3 spotkania
  • dzielenie obowiązkowe tak jak dzielenie z życia
  • wspólne spotkania braci na różnym etapie
 2. Zesłanie Ducha Świętego
  • nowenna 9 dni – litania do Ducha Świętego
  • 3 dni przed Zesłaniem bez odwiedzania
  • tradycyjnie – Zesłanie Otwarte
  • należy zadbać, aby była możliwość czuwania podczas Zesłania, z katechezą, modlitwą od Ducha Świętego i Eucharystią
 • katecheza na rozesłanie
 • Msza Święta
 • agapa
 1. wyznaczyć osobę przygotowującą rekolekcje 5 dniowe
  • przybrany krzyż, winogrona, kwiaty
 2. Dwugodzinne spotkanie – adoracja krzyża z indywidualnym podchodzeniem do krzyża i uwielbieniem Boga za trudy i doświadczenia, za krzyż codzienny. Podczas osobistego uwielbienia bracia modlą się w spontanicznej modlitwie charyzmatycznej. Adorujemy poprzez pocałunek, przytulenie krzyża, podniesienie (powinien być do tego dostosowany, trwale ozdobiony)
 3. spotkanie zamknięte. Możliwy jest udział bardzo bliskich przyjaciół Wspólnoty zapraszanych indywidualnie przez OF
 1. brewiarz z Karmelu
 2. ponowienie aktu patronalnego (po raz pierwszy podczas obecności głównych Relikwii Świętej Tereski podczas sesji 2005 )
 1. brewiarz od Pasionistów
 2. należy zadbać, aby relikwie świętego Pawła od Krzyża były cyklicznie podczas 19 X co roku w różnych fundacjach Wspólnoty

św. Józef – zawierzamy się Jemu jako patronowi, opiekunowi Kościoła, nie zaś jako patronowi Wspólnoty. W historii wspólnoty zawierzyliśmy się św. Józefowi.

św. Rodzina – jest naszym wzorem wspólnoty, miłości, świętości, bycia pielgrzymującym, ubogim

Modlitwa ,,Niepokalana, Tobie oddaje moje myśli, słowa i czyny, całe moje życie, śmierć i wieczność. Amen” została zaproponowana wspólnocie przez  o. Mieczysława Wołoszyna SJ podczas rekolekcji dla wspólnoty w 1997 roku. Zwyczajem wspólnoty podczas Liturgii Godzin OF (lub OW na spotkaniach całej WMU) inicjuje tą modlitwę bezpośrednio po błogosławieństwie, a także na koniec spotkań modlitewnych i formacyjnych po błogosławieństwie ,,niech nas Bóg błogosławi, broni…”

 1. Nie odwiedzamy się za wyjątkiem niedziel. W tym dniu można, a wielokrotnie należy odwiedzić tych, których zaniedbaliśmy, którzy potrzebują odwiedzenia
 2. Nie uciekać od ciszy, ale mieć nastawienie wykorzystania wszelkich możliwych sposobów, aby trwać w gotowości słuchania, wewnętrznej ciszy
 3. Wyłączamy radio, TV, ograniczamy internet, wprowadzamy ,,ciszę od bodźców” podejmując je w duchu ofiary za braci w świecie, którzy nie chcą, nie widzą takiej potrzeby lub nie potrafią tego zrobić
  • uczymy też nasze dzieci stopniowo wprowadzając je w taką postawę ,,Słuchaj Izraelu”
  • miłość a nie prawo– motywacją niech będzie miłość, podejmujemy walkę naszą postawą i decyzjami. Ale z miłości pójdziemy na urodziny w rodzinie, pozwolimy spotkań się dzieciom z rówieśnikami.
  • Dajmy przestrzeń i czas Bogu
  • zachęcajmy się do podejmowania postów, wyrzeczeń i pogłębionej modlitwy