Patroni

Przynosimy dziś do Ciebie owoc, który zrodził się w naszych sercach, owoc, który określamy Wspólnotą Miłości Ukrzyżowanej. Błagamy Ciebie Służebnico Pokorna, abyśmy umieli odpowiedzieć Panu na dar, który Sam ofiarował. Módl się za nami, abyśmy byli ubodzy, pielgrzymujący, głoszący Słowo, abyśmy tak jak Ty rodzili Chrystusa, abyśmy tak jak Ty ofiarowywali Go w świątyni i abyśmy w świątyni Go odnajdywali. Módl się za nami, abyśmy nieśli Miłość Ukrzyżowaną – tą samą, która żyje w Jezusie Chrystusie – naszym Panu. Módl się za nami w godzinie naszego umierania. Amen.

Szczecin, Karmel, 19 grudnia 1993